DELHI IS ONLEEFBAAR DOOR SMOG

DE GROENE AMSTERDAMMER

Door Saskia Konniger

In de wereld

1 december 2021 – verschenen in nr. 48

New Delhi – Deze maand ging Delhi opnieuw in lockdown. Ditmaal niet door het coronavirus, maar vanwege ernstige smog. Want vertoeven in de buitenlucht is simpelweg te gevaarlijk. Scholen en universiteiten gingen dicht. Mensen moesten zo veel mogelijk thuiswerken. En om uitstoot te beperken mocht zwaar verkeer de stad niet in. Ook ging een deel van de energiecentrales rond de stad op slot. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is alles boven 20 PM2.5 schadelijk voor je gezondheid. In Delhi liepen de waarden op tot 400 à 600 PM2.5. In delen van de stad zijn zelfs waarden van ‘999’ gemeten. Waarschijnlijk hoger, want het apparaat is niet uitgerust om waarden met vier cijfers te meten. Terwijl longartsen steeds meer meer patiënten met longklachten in hun praktijk zien, neemt de uitstoot van verkeer en industrie nog altijd toe.

Elk jaar in november raakt de stad de jackpot: tienduizenden boeren in de deelstaten Punjab en Haryana verbranden rijststoppels op hun akkers om het veld klaar te maken voor een nieuwe oogst. Tegelijkertijd daalt de temperatuur, waardoor lucht niet meer opstijgt. Omdat Delhi in een soort geologische kuip ligt, blijft de toxische lucht weken hangen. In 2019 stierven naar schatting 1,67 miljoen Indiërs door luchtvervuiling. Twintig procent van alle doden van dat jaar. ‘De vervuiling tast organen aan, verhindert hersenontwikkeling. Jonge mensen die nooit gerookt hebben, krijgen longkanker’, vertelt Arvind Kumar, longchirurg en actievoerder van het eerste uur. Al jaren probeert hij de overheid van de ernst te doordringen, zodat er maatregelen genomen worden.

Die zijn er wel. Zo heeft de stad op drukke kruispunten enkele gigantische smogtorens geplaatst à 2,5 miljoen euro per stuk. Maar experts maken er korte metten mee. Een luchtzuiveraar in de openlucht? Zinloos. Ook zijn er maatregelen zoals het ‘even-oneven’-nummerbordenplan: de ene dag mogen auto’s met even nummers rijden, de andere dag de oneven. En dit jaar, geïnspireerd op de coronacrisis, is er dus een lockdown ingesteld. ‘Een gruwelijk precedent’, zegt Santosh Harish van het Centre for Policy Research in de Hindustan Times. Volgens hem toont dit slechts aan dat de overheid niet in staat is om het probleem bij de wortel aan te pakken. Namelijk door zo snel mogelijk over te schakelen op groene energie en elektrisch transport. En door de Happy Seeder beschikbaar te maken, een machine die de velden ploegt en tegelijkertijd zaad in de bodem legt. De boeren hoeven dan hun velden niet meer in de brand te steken.

 

 

 

smog smog
error: Content is protected !!
Share This